1. Allmän information

1.1 När du använder våra webbplatser, registrerar dig för våra nyhetsbrev, anmäler dig till våra kundklubbar eller gör inköp i någon av våra varumärkesbutiker online, Sports Group Denmark Online AB  (nedan "Sports Group Denmark Online" eller "vi", "oss" " och "vår") en rad information om dig som person. I denna integritetspolicy (hädanefter "Sekretesspolicy") kan du bl.a. läs om den information Sports Group Denmark Online samlar in, vilka rättigheter du har, hur Sports Group Denmark Online behandlar informationen och hur du kan kontakta Sports Group Denmark Online om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

1.2 Vi använder cookies på vår webbplats för att samla in personuppgifter om dig. Om du vill läsa mer om användningen av cookies på våra webbplatser eller hantera ditt samtycke till vår användning av dina cookies kan du klicka på cookie-ikonen i det nedre vänstra hörnet på våra webbplatser.

1.3 Det är ett villkor för att använda våra webbplatser, varumärkesbutiker online, prenumerera på nyhetsbrev, kundklubb eller använda andra tjänster att du accepterar integritetspolicyn, eftersom vi annars inte kan hantera din relation till oss och dina personuppgifter.

 

2. Personuppgiftsansvarig

2.1 Sports Group Denmark Online behandlar personuppgifter i olika situationer och i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och nationell dataskyddslagstiftning, inklusive dataskyddslagen.

2.2 Personuppgifter förstås och tolkas i enlighet med GDPR, och avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

2.3 Sports Group Denmark Online är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i integritetspolicyn.

2.4 Kontaktinformation

Sports Group Danmark A/S

CVR nr. 34704074 

Skærskovgårdsvej 5.

DK-8600 Silkeborg

Kundeservice tlf.: +45 35 11 45 55

E-mail: web@sportsgroup.dk

 

3. Vår behandling av personuppgifter

3.1 För att kunna erbjuda dig bästa möjliga service samlar vi in information om dig när du använder våra webbplatser. Denna information kommer bland annat att användas för att erbjuda dig relevanta funktioner och alternativ, för att anpassa innehållet på vår webbplats och av säkerhetsskäl.

3.2 Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta och tillräckliga i förhållande till de ändamål som beskrivs nedan.

3.3 Kontakt via e-post

3.3.1 När du kontaktar oss via e-post använder vi de personuppgifter som du kan ha lämnat i e-postmeddelandet för att svara dig.

3.3.2 Syftet med att behandla denna information är att kunna ge dig svar på din förfrågan.

3.3.3 Den rättsliga grunden för behandlingen av denna information är artikel 6, mom 1, bokstav f GDPR, enligt vilken personuppgifter kan behandlas för att utöva berättigade intressen. Vi har ett berättigat intresse av att ge dig stöd i relation till våra tjänster och webbplats.

3.4 Anmälan till nyhetsbrev

3.4.1 Sports Group Denmark Online ger dig möjlighet att registrera dig för att få våra nyhetsbrev. I detta sammanhang samlar vi in information om din e-postadress, ditt namn och de ämnen du är intresserad av.

3.4.2 Syftet med att behandla denna information är att kunna skicka våra nyhetsbrev till dig.

3.4.3 Den rättsliga grunden för behandlingen av denna information är artikel 6, mom 1, bokstav a) och bokstav f) i GDPR, enligt vilka personuppgifter kan behandlas utifrån samtycke och för att driva berättigade intressen.

3.5 IP-adress

3.5.1 När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev sparas IP-adressen som du registrerar dig för nyhetsbrevet med samt datum och tid när du beställer nyhetsbrevet.

3.5.2 Vi behöver denna information som bevis i händelse av missbruk.

3.5.3 Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är artikel 6, mom 1, bokstav f GDPR, enligt vilken personuppgifter kan behandlas för att utöva berättigade intressen. Sports Group Denmark Online har ett berättigat intresse av att lägga fram bevis i fall av övergrepp.

 

3.6 Användarvanor vid utskick av nyhetsbrev

3.6.1 Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att utvärdera dina användarvanor när du skickar nyhetsbrev. E-postmeddelandena som skickas innehåller så kallade web beacons eller spårningspixlar. För dessa utvärderingar kombinerar vi den insamlade informationen och webbfyrar med din e-postadress och ett individuellt ID. I processen, när du läser vårt nyhetsbrev, registrerar vi vilka länkar du klickar på, och från detta härleder vi dina personliga intressen.

3.6.2 Syftet med att behandla denna information är att använda informationen för att anpassa nyhetsbrevet till dina specifika intressen.

3.6.3 Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är artikel 6, mom 1, bokstav f GDPR, enligt vilken personuppgifter kan behandlas för att utöva berättigade intressen. Sports Group Denmark Online har ett berättigat intresse av att anpassa nyhetsbrevet till dina specifika intressen.

3.7 Beteendeinriktning

3.7.1 Om du inte har anmält dig till våra nyhetsbrev kommer vi att samla in information om ditt beteende och agerande på våra webbplatser, till exempel var du kommer ifrån och vad du klickar på.

3.7.2 I det här fallet använder vi endast spårningsmekanismer för att mäta, analysera och anpassa innehållet på vår webbplats och inte i profileringssyfte.

3.7.3 Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är artikel 6, mom 1, bokstav f GDPR, enligt vilken personuppgifter kan behandlas för ändamålet för de berättigade intressena. Vi har ett berättigat intresse av att anpassa innehållet på vår webbplats.

3.8 Inköp i märkesbutiker och returer

3.8.1 Om du gör ett köp online via någon av våra varumärkesbutiker eller returnerar varor, samlar Sports Group Denmark Online in personuppgifter om dig som är relevanta för att kunna genomföra ditt köp, inklusive kontakt- och faktureringsuppgifter, ordernr, datum för köp och belopp.

3.8.2 Insamling av dessa personuppgifter är nödvändig för att uppfylla det avtal som ingåtts mellan dig och Sports Group Denmark Online om köp av varor och hantering av returvaror. Detta görs med stöd av artikel 6, mom 1, bokstav b) i GDPR och artikel 6, punkt 1, bokstav c) i GDPR, enligt vilken vi är skyldiga att ge dig en lagstadgad returrätt och i detta sammanhang hantera din retur.

3.9 Tävlingar

3.9.1 Om du deltar i en tävling via någon av våra varumärkesbutiker samlar Sports Group Denmark Online in personuppgifter om dig som är relevanta för att kunna hantera ditt deltagande i tävlingen. I detta sammanhang samlar vi in information om din e-postadress och ditt namn.

3.9.2 Syftet med att behandla denna information är att kunna kontakta dig om du vinner en tävling.

3.9.3 Den rättsliga grunden för behandlingen av denna information är artikel 6, mom 1, bokstav a) i GDPR, enligt vilken personuppgifter kan behandlas utifrån samtycke.

 

4. Mottagare av personuppgifter

 

4.1 Personuppgifter kan lämnas till externa partners som behandlar uppgifterna för vår räkning. Den information vi har samlat in om dig delas endast i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra avtalet med den enskilda affärsrelationen:

- Leverantörer som hjälper till med den tekniska driften av våra webbplatser, inklusive leverantörer av värdtjänster och lösningar som stöder funktionalitet.

- Leverantörer som bistår med marknadsföringsaktiviteter och kommunikation med kunder.

- Leverantörer av analysverktyg som hjälper oss att optimera vår verksamhet och din upplevelse som kund.

- Samarbetspartners som bistår med drift av kundtjänsttjänster, bland annat gällande leverans av varor från våra webbshoppar.

 

4.2 Dessa affärspartners är databehandlare och behandlar i enlighet med våra instruktioner personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga.

 

4.3 Databehandlare får inte använda personuppgifterna för något annat syfte än att uppfylla sitt avtal med oss och måste behandla personuppgifterna konfidentiellt. Sports Group Denmark Online har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla våra databehandlare.

4.4 Vi kan också komma att dela personuppgifter med våra externa rådgivare, t.ex. revisorer och advokater samt offentliga myndigheter, om så krävs enligt lag.

5. Överföring eller utlämnande till tredje land

5.1 För att göra våra varumärkesbutiker och andra relaterade tjänster tillgängliga för dig använder vi databehandlare som kan finnas utanför EU/EES. Du kan när som helst begära en uppdaterad lista över databehandlare och den rättsliga grunden för överföringen genom att kontakta contact@sos-lifestyle.com.

 

6. Säkerhet

6.1 Vi har implementerat lämpliga tekniska, organisatoriska och fysiska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå för dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst i enlighet med dataskyddslagstiftningen i Danmark och EU.

 

7. Lagringstid

7.1 Vi lagrar dina personuppgifter tills det inte längre är nödvändigt för oss att behandla uppgifterna. I vissa situationer kan det vara svårt att fastställa längden på denna period. Följande lagringsperioder används i relation till dina personuppgifter:

Information relaterad till kontakt via e-post:

• Lagras i upp till sex månader efter avslutad behandling av din förfrågan.

Information om att skicka nyhetsbrev:

• Sparas så länge du önskar få vårt nyhetsbrev och inte avregistrera dig.

Information om IP-adress:

Lagras för innevarande räkenskapsår och upp till 5 år.

Information om användningsvanor och beteendeinriktning:

•Hur länge cookies lagras på din enhet varierar. Tiden räknas från senast du var på hemsidan. Efter utgången raderas cookies automatiskt. Du kan läsa mer på vår hemsida genom att klicka på ikonen i det vänstra hörnet. Du kan alltid radera eller avvisa cookies på din dator, surfplatta eller telefon genom att gå till inställningarna i din webbläsare

Information om köp och returer

Lagras så länge det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Lagras för innevarande räkenskapsår och upp till 5 år

Information om deltagande i tävlingar:

• Lagras så länge tävlingen pågår. Om du inte utses till vinnare kommer din information att raderas. Om du dras som vinnare kommer dina uppgifter att lagras så länge det är nödvändigt för att kunna genomföra utdelningen av priser och av bokföringsskäl upp till 5 år efter utdelningen.

7.2 Om vi behöver lagra dina personuppgifter för att skydda våra legitima intressen, inklusive till exempel i samband med rättsliga tvister, förbehåller vi oss rätten att lagra dina personuppgifter under en längre period och åtminstone tills den rättsliga tvisten är avgjord.

 

8. Dina rättigheter

8.1 Som registrerad har du vissa rättigheter enligt GDPR när dina personuppgifter behandlas. Nedan granskas dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig.

8.2 Om du vill utöva en eller flera av dina registrerade rättigheter måste du kontakta oss skriftligen via den e-postadress som anges ovan. Ange ditt fullständiga namn och din e-postadress. Du kan bli ombedd att tillhandahålla ytterligare dokumentation av din identitet.

8.3 I allmänhet kan du utöva dina rättigheter när som helst. Utövandet av dina rättigheter får dock inte påverka andras rättigheter och friheter, och i så fall kan Sports Group Denmark Online vägra att respektera dina rättigheter helt eller delvis.

 

8.4 Rätt till tillgång

8.4.1 Som registrerad har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter som behandlas av oss. Genom att kontakta oss kan du få information om kategorierna av personuppgifter,

som vi som personuppgiftsansvarig behandlar om dig, syftet med behandlingen, de mottagare som personuppgifterna har vidarebefordrats till m.m.

8.4.2 Om du begär ytterligare kopior av de personuppgifter som behandlas kan vi ta ut en avgift. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven kan vi antingen ta ut en avgift för att tillhandahålla informationen eller avvisa din begäran.

 

8.5 Rätt till rättelse

8.5.1 Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller vilseledande. Om vi inte är överens om att uppgifterna är felaktiga är vi inte skyldiga att rätta den, men vi måste notera att du som registrerad användare inte anser att informationen är korrekt.

8.6 Rätt till radering

8.6.1 I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade om vi inte längre har ett syfte med att behandla dina personuppgifter, eller om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller i enlighet med artikel 6 , PCS. 1 i GDPR. Men om vi kan visa legitima grunder för behandlingen som har företräde framför dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, hävdas eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

8.7 Rätt till begränsning av behandlingen

8.7.1 I vissa fall har du rätt att få begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, t ex om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som har samlats in om dig, eller om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter uppgifter baserade på berättigade intressen i enlighet med artikel 6, mom 1 i GDPR. I så fall lagrar vi endast dina personuppgifter tills din invändning har bedömts. Om vi häver begränsningen av vår behandling av dina personuppgifter kommer du att meddelas i förväg.

8.8 Rätt att invända

8.8.1 Av skäl som hänför sig till din speciella situation har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig på berättigade intressen, jfr artikel 6, stycket. 1, bokstav f) i GDPR. Om du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter har vi inte längre rätt att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan visa övervägande legitima skäl för den fortsatta behandlingen som har företräde framför dina intressen, rättigheter eller friheter, eller om behandlingen är nödvändig. för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

8.8.2 Du har alltid rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen sker i direktmarknadsföringssyfte.

8.9 Rätt till dataportabilitet

8.9.1 I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få denna information överförd från en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt gäller endast när behandlingen av dina personuppgifter baseras på ett avtal enligt artikel. 6 stycken. 1, bokstav b) i GDPR eller ditt samtycke, jfr artikel. 6 stycken. 1, bokstav a) i GDPR.

8.10 Rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering

8.10.1 Dina personuppgifter är inte föremål för beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering.

8.11 Rätt att återkalla ditt samtycke

9.11.1 I den mån vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke kan du alltid återkalla ditt samtycke till eventuell framtida behandling genom att kontakta oss.

 

9. Lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

9.1 Som registrerad kan du lämna in ett klagomål till Sports Group Denmark Online som personuppgiftsansvarig om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter ovan.

9.2 Du kan alltid lämna in ett klagomål till Datatilsynet på deras webbplats: www.datainspektionen.se.

 

10. Ändringar

10.1 Sports Group Denmark Online kan ändra integritetspolicyn när som helst och utan föregående meddelande. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på våra webbplatser.